Modelowanie I Symulacja Komputerowa Złożonych Zagadnień Mechaniki Nieliniowej Metodami Elementów Skończonych I Dyskretnych 2007